Hauràs de tornar a sintonitzar la TDT

25/06/2018

Per l'arribada de la red 5G

L'arribada de les xarxes mòbils 5G obligarà a Espanya i a la resta de països d'Europa a resintonitzar els televisors. Abans que es produeixi aquesta fet, la qual cosa es preveu que serà en 2020, serà necessari resituar els senyals de la TDT en altres freqüències.


La xarxa 5G usarà una banda de 700 MHz, la qual cosa li permetrà la penetració als edificis amb major facilitat i una millor cobertura. L'inconvenient d'aquest fet, que millorarà la comunicació especialment en grans centres urbans, és que aquesta és la banda que utilitza actualment la televisió.

Per conviure amb la xarxa mòbil, la televisió hauria de compartir senyal amb menys ample de banda. Per això, ha arribat el moment d'una nova evolució que busqui nous formats que comprimeixin el vídeo mantenint la qualitat d'emissió en alta definició.

Aquest fet recorda a quan, fa uns anys, es va instal·lar la TDT i totes les llars es van veure embolicats en l'obligació d'actualitzar els seus televisors, així com, anys més tard, la resintonizació que es va haver de dur a terme amb l'arribada de les xarxes 4G, que utilitzen 800 MHz. Per això, a aquesta operació l'han batejat com “el segon dividend digital” i el Govern ja està advertint d'això. No obstant això, es desconeix encara el calendari de canvis.